Térítési díjak

Az 1997. évi XXXI törvény (GYVT) 146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A fenti jogszabályok alapján a bölcsődei szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amely egyrészről gondozási díjból, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjából áll.
A térítési díjak összegének megállapítását szintén jogszabályok határozzák meg, maximalizálva ennek összegét, ugyanakkor az intézmény fenntartójának jogkörébe helyezi, hogy a maximum határon belül milyen összeget állapít meg.
Szentendre Város Önkormányzata, mint fenntartó az alábbiakban határozta meg a bölcsődei ellátás térítési díját.

Napi négyszeri étkezés:

665 Ft/fő/nap

Gondozási díj:

1 főre jutó havi nettó jövedelem alsó határa1 főre jutó havi nettó jövedelem felső határaGondozási díj mértéke Ft/fő/nap
0,- Ft100 000,- Ft700,- Ft
100 001,- Ft150 000.- Ft1000,- Ft
150 001,- Ft fölött1500,- Ft
Jövedelemigazolás nélkül1500,- Ft

A gondozási díjat a bölcsődei szolgáltatásért kell fizetni, ez a szülő hozzájárulása, az állami és fenntartói költségekhez, amibe a szolgáltatás kerül.

GYVT 21/B. § (1) és 150. § (6) alapján:
Nem kell intézményi térítési díjat fizetnie sem az étkezésért, sem a gondozásért:
  • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos,
  • a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
  • nevelésbe vétel esetén.
Gondozási díjat minden napra ki kell fizetni, azokra a napokra is, amikor a gyermek nincs a bölcsődében!