Hasznos

Beiratkozás:

A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsődébe gyermekük elhelyezését, a Szentendre Városában bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők kérhetik.
A bölcsődei intézményben azon gyermekek ellátását – nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését – kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói,
 • munkavégzésük,
 • munkaerő piaci részvételt elősegítő programban,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban,
 • a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
 • felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük
 • képzésben való részvételük,
 • betegségük,
 • vagy egyéb ok miatt, napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni
A bölcsődei felvételi eljárás a bölcsődei kérelem kitöltésével és a bölcsődében történő leadásával indul. A bölcsődei kérelem letölthető bölcsődénk honlapjáról (www.szentendrebolcsode.hu), nyomtatott formában pedig elérhető a bölcsődei jelentkezés helyszínén. 
A bölcsődébe a felvétel a teljes naptári évben folyamatos – a szabad férőhelyek erejéig.
A nyílt nap időpontja a bölcsőde, illetve a városi honlapján megtekinthető.

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek és a szülő lakcímkártya másolata
 • a gyermek TAJ kártyájára,
 • munkáltatói igazolások (mindkét törvényes képviselő részéről) vagy előzetes --munkáltatói szándéknyilatkozat a munkába állás időpontjára vonatkozóan
 • iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén
 • szülő betegsége esetén orvosi igazolás, védőnői javaslat
 • az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerő piaci képzésen való részvételről
 • egyedülállóság esetén a magyar államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakvélemény
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás

Intézményünkben a helyfenntartás nem lehetséges, így – a jogosultsági és rászorultsági feltételek vizsgálata mellett – várólistára kerül, minden olyan gyermek is, aki beiratkozáskor azt kérelmezte, hogy a nevelési év második felében tudja gyermeke beszoktatását elkezdeni.

Számukra akkor tudjuk a bölcsődei férőhelyet biztosítani, amennyiben a beszoktatás időpontjáig, a beszoktatás időpontját megelőző időpontra vonatkozó felvételi kérelem nem érkezik, továbbá a nevelési év folyamán óvodába megy egy kisgyermek a harmadik életéve betöltésekor vagy egyéb más indok miatt felszabadul férőhely az intézményben.

A felvételi kérelmekről az intézményvezető dönt.

A bölcsődei ellátás megkezdéséhez szükséges dokumentumok:

 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya,)
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás,
 • a gyermek TAJ kártyájára, lakcímkártyája,
 • munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről (az ellátás megkezdése előtt legalább két héttel benyújtandó mindkét szülő részéről),
 • iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén,
 • szülő betegsége esetén orvosi igazolás, védőnői javaslat,
 • az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerő piaci képzésen való részvételről,
 • egyedülállóság esetén a magyar államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról,
 • ételallergia, diétás élelmezési igény esetén szakorvosi javaslat,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakvélemény,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat,
 • írásbeli hozzájárulás a dokumentumok másolásához illetve a személyes adatok kezeléséhez.