Beiratkozás

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A felvétel rendje:

A szülők egész évben jelezhetik igényüket a bölcsődei elhelyezésre, a jelentkezési lap kitöltésével.
A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, a szülői felügyeletet gyakorló személy, kezdeményezheti a szülő hozzájárulásával:
 • a körzeti védőnő
 • a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos
 • a szociális, illetve családgondozó
 • a gyermekjóléti szolgálat családgondozója
 • a gyámhatóság is.
Előnyben részesül:
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
 • Nagycsaládos
 • Gyermekét egyedül nevelő
 • Fogyatékkal élő gyermek, vagy a gyermek családjában fogyatékkal élő gyermeket nevelnek
 • Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára
Felvételt nyer:
 • Szentendre Város közigazgatási területén élő család gyermeke. Az édesanya és a gyermek szentendrei lakcímkártyával rendelkezik.
 • Az édesanya munkáltatói igazolással rendelkezik, illetve felsőoktatásban nappali képzésen tanuló édesanya iskolalátogatási igazolással rendelkezik.
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részsülő gyermek
 • Három vagy több gyermek esetén (nem szükséges munkáltatói igazolás)
 • Védőnői javaslatra
A bölcsőde alaptevékenységként a 6 éven aluli különleges gondozást igénylő sajátos nevelési igényű gyermek nevelését-gondozását is biztosítja.
A sajátos nevelési igényű gyermek a bölcsődei gondozásban legfeljebb a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. vehet részt. A gyermek képességeiről ötödik életévének betöltésekor jogszabály szerinti szakértői és rehabilitációs- bizottságnak szakvéleményben kell ismételten nyilatkoznia.
Elhelyezés módja: teljes integrációban, egészséges csoportban.