Bemutatkozás

 
Bölcsődénk a Püspökmajor Lakótelepen hatalmas fák ölelésében, csendes, nyugodt környezetben található. A bölcsőde 160 gyermek ellátást biztosítja, 6 gondozási egységben. Egységenként két csoportszobában, hozzátartozó fürdőszobával, gyermeköltözővel, babakocsitárolóval várjuk a gyermekeket. Minden gondozási egység saját udvarrésszel, részben fedett terasszal rendelkezik. Egy csoportban 12-14 gyermek nevelését-gondozását végezzük.
Minden csoportban két szakképzett kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka biztosítja a gyermekek biztonságos ellátását. Intézményünk csak a Szentendrén élő családok gyermekeit tudja fogadni. Intézményünk saját főző konyhával rendelkezik, így tudjuk a bölcsődés korosztály számára biztosítani az egészséges, megfelelő minőségű és mennyiségű táplálkozást.
Rólunk
Kiemelt feladatunknak tekintjük a reform étkezés segítését, az ételallergiában szenvedő gyermekek számára a speciális étrend biztosítását. A bölcsőde nyitva tartási ideje, a családok igényei szerint 6,30-17,30 lett kialakítva. Az intézmény fenntartója Szentendre Város Önkormányzata. Az intézmény feladata, tevékenysége A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekeknek: nevelést, gondozást, felügyeletet, étkezést biztosít. Segíti ezzel a szülők munkavégzését, munkaerőpiacra való visszatérését, képzésen való részvételét. Az Intézmény alapfeladata Intézményünk alapfeladata a gyermekek napközbeni ellátása. Bölcsődénkben a 3 éven aluli, családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését, gondozását végezzük. Ez mellet az egészséges gyermekekkel egy csoportba integráltan folyik 0-5 éves korig a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. A bölcsődei ellátásba kerülő gyermekek sajátos nevelési igényét a Szakértői Bizottság szakértői véleménye állapítja meg.

Az SNI-s gyermekek felvételének bölcsődei lehetőségéről az intézményvezető dönt. A szakmai programunkkal célunk a bölcsődei nevelés–gondozás országos alapprogramjának magas szintű megvalósítása, a szakmai értékek megőrzése és továbbadása, a kialakult jó gyakorlatok megerősítése, új módszerek és tevékenységformák bevezetése, a dolgozók és a szülők nevelői szemléletének formálása, kapcsolatépítés. A korai életkorban a családi minta a legmeghatározóbb. A bölcsődei nevelés ezt kiegészítő, támogató, mintanyújtó szerepet vállal, annak érdekében, hogy a gyermekek fizikai, érzelemi és szociális szükségletei teljes mértékben kielégítettek legyenek. Ezért célunk hogy, a fejlődés elősegítése, az érzelmi és az értelmi intelligencia kibontakoztatása a családokkal együttműködve, a családok nevelési ténykedését pozitív irányba befolyásolva történjen. Így az intézményi és a családi nevelés egymást erősítő folyamata megfelelő alapokat biztosít a gyermekek optimális fejlődéséhez.

Hitvallásunk:
Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását.
Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen.
Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes.
Joga van hibázni.
Szüksége van a feltalálásra és alkotásra.
Szüksége van esztétikai érzelmekre.
Joga van bármiféle tudás megszerzésére.

Celestin Freinet
Diószegi Istvánné
bölcsődevezető
Bölcsődénk 1978-ban épült. Jelenleg 160 gyermek ellátását tudjuk biztosítani, 12 csoportban. A gyermekek szakszerű nevelését-gondozását felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők biztosítják. Sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadunk.
Az ő nevelésük-gondozásuk, teljes integrációban, a nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös csoportban történik. Csoportszobáink tágasak, világosak, esztétikusak, ízlésesen berendezettek. Mindenben a gyermekek korának, fejlettségi szintjének megfelelően kialakítottak. Közvetlen összeköttetésben vannak az udvarral. Csoportjainkban a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. A játékeszközök összeválogatásánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságát, egyéni fejlettségi szintjét, a nemek arányát. Külön figyelmet szentelünk a szakmai előírásokra, a biztonságos, balesetmentes eszközök biztosítására. A szabad levegőn történő játéktevékenységhez a megfelelő mozgástér biztosított. Gyermekenként 10 négyzetméter. Az alapterület egyrésze gumi őrleményes burkolattal van ellátva. A füves területen homokozó és telepített mozgásfejlesztő eszközök találhatóak. Minden udvaron található érzékelő panel, amit mezítláb nagyon szeretnek a gyermekek használni.  Ezenkívül sokféle mobil játékeszköz van elhelyezve. A nyári hűsöléshez vízpermetező eszközöket és vizező asztali játékokat biztosítunk. Udvarainkon sok fa található. Ezek kellemes árnyékot nyújtanak a nyári nagy melegben, de az összterület 70-75% azért napos terület. A játszóudvaron, a gyermekekkel közösen virágokat, fűszernövényeket ültetnek és gondoznak a kisgyermeknevelők. Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik. Megfelelően érvényesülnek a korszerű csecsemő-és kisgyermek táplálási elvei. Biztosítva a megfelelő mennyiségű, minőségű, biztonságos, higiénikus, korszerű konyhatechnikával készült ételeket. Speciális étrendet is tudunk biztosítani olyan gyermekek számára, akik valamilyen ételallergiával rendelkeznek, megfelelő szakorvosi vélemény alapján. Az ő étkezésüket dietetikus szakember állítja össze.
A korai életkorban a családi minta a legmeghatározóbb. A bölcsődei nevelés ezt kiegészítő, támogató, mintanyújtó szerepet vállal, annak érdekében, hogy a gyermekek fizikai, érzelemi és szociális szükségletei teljes mértékben kielégítettek legyenek.
Ezért célunk, a fejlődés elősegítése, az érzelmi és az értelmi intelligencia kibontakoztatása a családokkal együttműködve, a családok nevelési ténykedését pozitív irányba befolyásolni. Így az intézményi és a családi nevelés egymást erősítő folyamata megfelelő alapokat biztosít a gyermekek optimális fejlődéséhez.

Legnépszerűbb foglalkozásaink

Bölcsődénkben nincs kötött foglalkozás. Azonban a gyermekek igényeihez igazodva különböző kézműves tevékenységeket végzünk a gyermekekkel (festés, ragasztás, rajzolás).
Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a zenei nevelésre. Kisgyermekkorban – születéstől három éves korig – a zenei nevelés célja, hogy felkeltse a gyermek érdeklődését a zene, az éneklés iránt, érzékennyé tegye a környezet hangjaira. Feladata, hogy megismertesse a gyermeket a magyar mondókákkal, játékos dalokkal, kellemes légkört biztosítson a gyermek számára, melyben jól érzi magát, szívesen hallgatja az éneklést, igyekszik utánozni, maga is dúdolgat. A bölcsődében nincs külön foglalkozási program az énekléshez. A kisgyermeknevelő minden olyan alkalommal énekelhet, amikor a gyermek figyelmét nem köti le valami más, amikor a játék légkörébe beleillik egy-egy játékos dal.