Alapítványunk

Mosolygós Bölcsődésekért Alapítvány

Bankszámlaszám: 10103874-64463000-01004000
Adószám: 18731648-1-13

Az alapítvány célja: A szentendrei bölcsődés gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása érdekében a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a család és a bölcsőde harmonikus kapcsolatának megteremtése. A kisgyermek értelmi, érzelmi és mozgásfejlődésének segítése, támogatása, a kisgyermekek védelme, az őket körülvevő környezet harmonizálása, tárgyi feltételek biztosítása. Ennek érdekében az alapítvány feladatának tekinti a szentendrei bölcsődések, mint kedvezményezetti kör részére:
  • az életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő mennyiségű és minőségű játékok biztosítását,
  • az egészséges életmódra nevelés érdekében a természetes mozgásigényüket elősegítő szobai és udvari eszközök beszerzését,
  • a csoportszobák bútorainak, használati tárgyainak folyamatos cseréjét és felújítását,
  • a gondozási műveletekhez esztétikusabb felszerelés biztosítását,
  • egészségük védelmét.